Obchodování s regulovanym maklé?em
Poskytujeme obchodní slu?by od roku 1977

40+ Forex

Obchodujte s jednou z nejlikvidněj?ích t?íd aktiv na světe. Vyberte si z na?í ?iroké ?kály měnovych pár?.

Maximální vyu?ití úvěru 1:500 Zobrazit v?echny produkty

40+ Forex

Obchodujte s jednou z nejlikvidněj?ích t?íd aktiv na světe. Vyberte si z na?í ?iroké ?kály měnovych pár?.

Maximální vyu?ití úvěru 1:500 Zobrazit v?echny produkty
USD/CAD
1.30959
1.30972
-0.04
EUR/JPY
122.592
122.619
0.07
NZD/USD
0.67168
0.67189
0.26
USD/JPY
107.811
107.817
0.04
AUD/USD
0.70201
0.70210
0.19
GBP/USD
1.26987
1.26995
0.21
EUR/GBP
0.89541
0.89557
-0.18
USD/CHF
0.97612
0.97625
-0.03
EUR/USD
1.13717
1.13720
0.03

Akcie

Zapojte se do některych z p?edních světovych zna?ek. Obchodujte na trhu s akciemi.

Maximální vyu?ití úvěru 1:20 Zobrazit v?echny produkty
Microsoft
133.80
133.95
-0.31
Apple
197.70
197.93
-1
Twitter
34.83
34.87
0.4
Facebook
192.96
193.16
1.83
Tesla
223.14
223.47
0.25
Google
1,079.47
1,080.94
0.2
Jd.com
30.27
30.31
0.03
Alibaba
169.16
169.38
-1.01
Amazon
1,889.11
1,891.27
-0.86

Indexy

Získejte okam?ity p?ístup na globální trh a akciemi. Obchodujte na trhu s indexy.

Maximální vyu?ití úvěru 1:200 Zobrazit v?echny produkty
US 500 Index
2,939.73
2,940.18
0.55
US 30 Index
26,585.7
26,590.2
0.25
Uk 100 Index
7,426.9
7,432.4
0.37
Japan 225
21,292.5
21,306.5
0.38
US 100 Index
7,665.98
7,669.78
0.15

Kryptoměny

Získejte kapitál pomocí Bitcoinu, Ethereum a Litecoinu a to bez fizického nákupu.

Maximální vyu?ití úvěru 1:20 Zobrazit v?echny produkty
BTC/USD
12,284.5
12,319.5
12.16
BAB/USD
432.96
438.96
6.99
LTC/USD
120.55
120.95
4.07
XRP/USD
0.4153
0.4213
1.99
ETH/USD
309.02
311.02
6.5

Komodity

Obchodujte s komoditami bez vlastního finan?ního nástroje, na kterém je smlouva zalo?ena.

Maximální vyu?ití úvěru 1:133 Zobrazit v?echny produkty
XAU/USD
1,411.17
1,411.44
0.22
Brent Oil
64.20
64.23
-3.14
Copper
2.709
2.717
-0.22
XAG/USD
15.307
15.328
0.41
Crude Oil Spot
57.98
58.01
-2.11
Natural Gas
2.305
2.322
-0.3

Pro? Obchodníci Vybírají HYCM

40let
Zku?eností Od roku 1977
20let
Provozováno v UK Od roku 1998
25tis
Zpracovanych objednávek za den Rychlé zpracování
24/5
Zákaznická podpora Osobní správce ú?tu

Obchodujte Na Cestách

Mobilní aplikace MetaTrader 4 umo?ňuje obchodování na finan?ním trhu prost?ednictvím chytrych telefon? a teblet? se systémem iOS a Android

MetaTrader 4  Od
HYCM

Dal?í informace o na?í obchodní platformě

Milióny obchodník? vybírají MetaTrader 4 k obchodování na trhu a nabízejí velké mno?ství p?íle?itostí obchodník?m ve v?ech úrovní dovedností..
S vyspělou technickou analyzou, felxibilními obchodními systémy, poradci a experty s obchodními mobilními aplikacemi jsou pokryty v?echny va?e obchodní pot?eby.

40 let skupinové vyte?nosti

Světovych Ohodnocení

24/5 Zákaznická Podpora

Typy ú?t? Aby Vyhovovaly V?em Styl?m Obchodu Typy ú?t? Aby Vyhovovaly V?em Styl?m Obchodu

FixníFixní ?í?ení od

1.8 pips

Bez provize

KlasickyVariabilní ?í?ení od

1.2 pips

No Bez provize

RawRaw ?í?ení od

0.2 pips

+ $4 na stranu

Pot?ebujete pomoc s vyběrem?? Live-Chat

Tabulka porovnání typ? ú?t?

Forex Nová?ek?

Jste v dobrych rukou! P?ipojte se k na?í roz?i?ující se klientské základně a mnoha dal?ím obchodník?m, kte?í tvo?í světovy finan?ní trh.

Regulováno dle:FCA, CySEC & CIMA

V souladu s: MiFID

Data za?ifrována pomocí: VeriSign

Fondy klient? chráneny pomocí: FSCS & ICF

P?e?íst více o HYCM p?edpisech & bezpe?nosti

1REGISTRACE

Vyplňte registra?ní formulá? a dotazník.

2FOND

Financujte sv?j ú?et pomocí zvolené metody.

3OBCHOD

Ode?lete po?adované dokumenty a v?e je p?ipraveno!

Jste P?ipraveni Za?ít?

Za?něte obchodovat pomocí 3 jednoduchych krok?.

Spojete se s více ne? 6 miliony investory.

*Fxdailyinfo.com 2018

双色球专家空心菜分析